Het poetsen van de tanden en de kiezen
Het poetsen van de tanden en de kiezen met behulp van een gewone tandenborstel (of een electrische tandenborstel) is de belangrijkste reinigingsmethode.
Door minimaal tweemaal daags de tanden te poetsen en éénmaal tussen de tanden te reinigen met floss of tandenstokers kan men een goede mondhygiëne bereiken.

De tandenborstel wordt loodrecht op de tanden en kiezen geplaatst, waarbij de haren van de borstel voor de helft op de gebitselementen staan en voor de helft op het tandvlees.
Vervolgens worden er kleine heen en weer gaande bewegingen met de borstel gemaakt.

In elk gebied moet 10 seconden worden gepoetst, waarbij als volgorde wordt aangehouden: binnenkant, buitenkant, bovenop.

Aangezien uit ervaring blijkt, dat de binnenkanten vaak slechter worden gepoetst dan de buitenkanten, moet men aan de binnenkant beginnen.

De totale poetstijd bedraagt met deze volgorde minimaal 2 1/2 minuut.
Let op de stand van de borstel aan de achterkant van de onder-en boventanden.